FacebookTwitter

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!
Alons De Gelegenheid Klapstermarkthal Logo VBA logo_blaauwinstallatietechniek santing bodyfashion Drijfhamer f-rijschool-hartenhof-logo sport2000 Middeljans De monden Tieben Boerenbedrijf Beuling verfzaak Muller Firma 58 logo Juwelier Luitjens FB_IMG_1509788980562 Kyra Linet

Algemene ledenvergadering 2017/2018

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, 

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 27 november om 19.30 uur in de kantine van de sporthal ‘De Veenhorst’. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op de algemene ledenvergadering zal het bestuur verslag doen van het afgelopen seizoen. Onder meer op het gebied van: de sportieve prestaties van de mini’s, jeugd en senioren, sponsoring en ook de financiën. Deze vergadering is dé uitgelezen mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur. 

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit: 

- Opening

- Vaststellen agenda

- Bestuursverkiezing

      Verkiesbaar: leden, ouders/verzorgers van jeugdleden die zich beschikbaar stellen (aanmelden kan voor of tijdens de ledenvergadering bij het bestuur).

- Mededelingen en ingekomen stukken

- Notulen jaarvergadering 2017/2018

- Jaarverslag secretariaat

- Jaarverslag penningmeester

      Verslag kascommissie

      Jaarrekening

- Verkiezing kascommissie

- Contributie

- Rondvraag
- Sluiting.

Het jaarverslag van het secretariaat en de financiële jaarstukken liggen vanaf 19.15 uur ter inzage in de sporthal. 

Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs en hopen u daarom te zien op dinsdag 27 november.

 

Met vriendelijke groet,


Het bestuur