CONTRIBUTIE

MSK VOLLEYBAL

De contributie is gebaseerd op trainingen van 1 1/2 uur. De contributie voor 2 uur trainen wordt nog aangepast.

Contributies 2019/20120

Contributies per kwartaal 1 x trainen
€ 66,00 Senioren
€ 49,50 Jeugd (A/B/C jeugd)
€ 38,50 Mini’s
€ 44,00 Recreanten en overige leden

Train je 2 x per week dan betaal je 15,00 euro extra

Ben jij A/B/C jeugd maar speel je in een seniorenteam dan betaal je het seniorentarrief!

DE CONTRIBUTIE WORDT AUTOMATISCH VAN UW REKENING AFGESCHREVEN (Rabobank NL11RABO0343564157)
De leden die de vereniging NIET gemachtigd hebben, ontvangen een factuur met daarbij € 2,50 aan administratiekosten.
Opzeggingen dienen SCHRIFTELIJK te gebeuren, 3 MAANDEN VOOR DE START VAN HET NIEUWE SEIZOEN, bij het bestuur.

MSK VOLLEYBAL 2023