Start trainingen

Beste Leden,

De basisscholen beginnen komende maandag weer en ook de sportverenigingen worden weer actief. Dat dit vanwege het Coronavirus anders zal zijn dan de vorige seizoenen zal jullie duidelijk zijn.

Op 1 juli is er een stap gezet in de corona-aanpak die gevolgen heeft voor de sportbeoefening. Door de rijksoverheid is aangegeven dat we een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De regel is dat iedereen 1.5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1.5 meter afstand tijdelijk los te laten. Zodat wij kunnen sporten zijn er een aantal regels geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

Wij vragen je om de maatregelen in de brief te respecteren en na te leven zodat we met z’n allen kunnen blijven volleyballen!
Het nieuwe seizoen begint per 17 augustus en zien jullie graag op de eerste training!

Met vriendelijk groet,

Bestuur MSK volleybal